Käyttöehdot / käyttäjäsopimus

Nämä käyttöehdot koskevat rekisteröitynyttä käyttäjää (Käyttäjä) Fennosol Oy:n (Palveluntarjoaja), Y-tunnus 0945382-3, tuottamassa Taidesivut.net-palvelussa (Palvelu). Rekisteröityessään Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä muita mahdollisia Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita, joita Palveluntarjoaja antaa.

Käyttäjä sitoutuu antamaan rekisteröitymisen yhteydessä oikeat käyttäjätietonsa ja päivittämään tietoja niiden muuttuessa. Käyttäjä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle käyttäjätiliinsä liittyvää salasanaa tai muutenkaan edistää Palvelun luvatonta käyttöä. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilillään suoritetuista toimista. Jos Käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee saada huoltajan suostumus käytölle.

Käyttäjä valitsee itse, mitä yhteystietoja tai muita tietoja asettaa julkisiksi Palvelun kautta. Rekisteröitymisen yhteydessä annetut käyttäjätiedot tallennetaan erilleen julkisiksi tarkoitetuista tiedoista ja niitä voi muokata riippumattomasti. Esimerkiksi taiteilijaprofiilissa Käyttäjä voi halutessaan esiintyä taiteilijanimellä, joka on eri kuin käyttäjätietoihin tallennettu nimi. Harhaanjohtavien tietojen asettaminen Palveluun on kuitenkin kielletty.

Palveluntarjoaja ei paljasta kolmansille osapuolille käyttäjätietoja, joita Käyttäjä ei ole asettanut julkisiksi. Palveluntarjoaja voi kuitenkin luovuttaa näitä käyttäjätietoja tilanteissa, joissa tietojen luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Palveluntarjoaja pidättää myös oikeuden paljastaa käyttäjätietoja kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa se on asianmukaista Palvelun käyttötarkoituksen ja Käyttäjän edun kannalta.

Käyttäjä voi asettaa Palveluun sisältöä, joka on Palvelussa erikseen annettujen ohjeiden mukaista. Palvelussa saattaa olla rajoitteita, jotka liittyvät tallennettavan sisällön määrään, laatuun tai muihin ominaisuuksiin.

Käyttäjällä säilyvät kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sisältöön, jota Käyttäjä asettaa Palveluun. Käyttäjä kuitenkin luovuttaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää sisältöä siinä laajuudessa kuin on tarkoituksenmukaista Palvelun tuottamisessa. Käyttäjä vastaa siitä, että sisältö, jota Käyttäjä asettaa Palveluun, ei riko kolmannen osapuolen oikeuksia.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että sisältö, jota Käyttäjä on asettanut Palveluun, joutuu kolmannen osapuolen kopioimaksi tai muulla tavoin väärinkäyttämäksi.

Palveluntarjoaja ei ole osapuolena taideostossa, kulttuurityösopimuksessa, tilankäyttösopimuksessa tai muussakaan vastaavassa sopimuksessa, joka mahdollisesti aikaansaadaan Palvelua käyttäen, eikä Palveluntarjoajaa vastaan voida esittää minkäänlaisia vaatimuksia sellaiseen sopimukseen liittyen.

Palveluntarjoaja ei sitoudu tarjoamaan toimintoa, joka varmistaa esimerkiksi taiteen ostajien tai muiden tahojen identiteetin tai maksukyvyn. Palvelu saattaa kuitenkin Palveluntarjoajan niin päättäessä sisältää esimerkiksi ostajien tunnistamisen liittyviä toimintoja.

Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili, poistaa kielletty sisältö tai ryhtyä muihin asian mahdollisesti vaatimiin toimenpiteisiin, mikäli on aihetta epäillä väärinkäyttöä tai käyttöehtojen rikkomista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Palvelua koskevia viestejä Käyttäjälle sähköpostitse tai muilla keinoilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja kehittää Palvelua ilmoittamatta siitä ennakkoon. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

Käyttäjätilin voimassa pitäminen Palvelussa on maksullista hinnaston mukaisesti, ellei Käyttäjällä ole voimassa olevaa ilmaiskäyttöjaksoa tai muuta Palveluntarjoajan myöntämää perustetta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hintaa, laskutuskautta tai hinnoitteluperusteita, ei kuitenkaan siten, että se muuttaisi voimassa olevan käyttöajan ehtoja. Palveluntarjoaja tiedottaa muutoksista Palvelun yhteydessä.

Aloittaessaan Palveluntarjoajan myöntämän ilmaiskäyttöjakson Käyttäjä ei sitoudu maksulliseen käyttöön.

Palvelun laskutus tapahtuu sähköpostin välityksellä tai muulla Palveluntarjoajan valitsemalla tavalla. Jos Käyttäjä ei maksa laskuaan eräpäivään mennessä, Palveluntarjoajalla on oikeus estää sisäänkirjautuminen Käyttäjän käyttäjätilille.

Jos Käyttäjä haluaa irtisanoa käyttäjätilinsä, hänen tulee tehdä irtisanominen kirjallisesti tai muulla keinolla, mikäli tällainen keino ilmoitetaan Palvelussa. Käyttäjätiliä ei tarvitse irtisanoa maksetun käyttöjakson loppuessa. Palveluntarjoajalla on oikeus asettaa maksamatta jätetty käyttäjätili odottavaan tilaan poistamisen asemesta.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan jäljellä olevan käyttöajan maksua Käyttäjälle, vaikka Käyttäjä lopettaisi Palvelun käytön kesken maksetun käyttöajan.

Palvelu voi sisältää lisämaksullisia lisäpalveluita, mutta niiden tilaaminen edellyttää Käyttäjän erillistä suostumusta.

Käyttäjä ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista omista välittömistä sekä välillistä kuluistaan. Palveluntarjoaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun huoltotöistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Käyttäjä tai Palveluntarjoaja eivät ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta tilanteesta.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli mahdollista riitatilannetta ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluteitse, asia ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.